Asahi Camera

Tokyo: Asahi Shimbun, April 2005.
Condition: Fine
softcover

36 photographers who received "Ihei Kimura Award" over the past 30 years. Item #3186

Out of stock


Asahi Camera. Rinko Kawauchi Takashi Homma, Miyako Ishiuchi, Toshio Shibata, Naoya Hatakeyama, Risaku Suzuki, Hiromix, Mika Ninagawa, Yurie Nagashima, Taiji Matsue, Masafumi Sanai, Yuki Onodera, Tomoko Sawada, Masaki Nakano.