Now Here Then by Huger Foote nominated by Swedish Newspaper: Helsingborgs Dagblad as one of the best photo books of the year

Now Here Then by Huger Foote nominated by Swedish Newspaper: Helsingborgs Dagblad as one of the best photo books of the year

Sunday, Dec 27, 2015

By Thomas H Johnsson 

"7. "Now here then". Huger Foote. Förlag: Dashwood Books.En personlig resa som spänner över lång tid. Bilderna är ofta dammiga och skadade som om de glömts i en kartong i väntan på att monteras i album. Det är inte viktigt för Foote att prata högt, hans språk är mer introvert, och han talar med en dämpad och subtil närvaro. Det som vid första betraktelsen kan upplevas som ytligt eller svårtillgängligt ger vid en närmre granskning en djup inblick i Footes liv och upplevelser. Ett känsligt tyst bildspråk som i dag nästan känns exotiskt. Och som en programförklaring i valfrihetens tid finns boken tillgänglig i tre olika omslag."